Važni datumi

VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA : 12.-14.04.2018.

RANA KOTIZACIJA: 31.01.2018.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA: 15.01.2018.

ROK ZA PRIJAVU SMJEŠTAJA: 01.04.2018.