Opće informacije

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA KONGRESA
Hotel Trakošćan, Trakošćan, Croatia
12.-14.04.2018.

TEHNIČKI ORGANIZATOR
SPEKTAR PUTOVANJA d.o.o.
Andrije Hebranga 34, Zagreb, Croatia
Tel: 00 385 1 4862 611
Fax: +385 1 4862 622
Email: marina.stefanac@spektar-holidays.hr

IZLOŽBA
Za cijelo vrijeme trajanja planirana je izložba medicinske opreme, lijekova i programa. Moguće su i sponzorske prezentacije. Zainteresirane molimo da kontaktiraju tehničkog organizatora kongresa.

POSTERI
Dimenzije postera: 90 cm širina x 120 cm visina.

SLUŽBENI JEZICI
Hrvatski jezik.

POTVRDA O SUDJELOVANJU
Svi sudionici s plaćenom kotizacijom dobit će verificiranu potvrdu o sudjelovanju. Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo i bodovalo stručni skup pod nazivom HUOT 2018. Skup je kategoriziran kao Međunarodni kongres te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 20 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 12 bodova.